Ilmastonmuutos ilmiönä

Erilaiset ilmaston muutokset kuten ilmaston lämpeneminen ovat puhuttaneet ihmisiä jo pitkään ja sen ympärille on rakentunut paljon eri mielipiteitä. Ympäristön suojelua ajavien organisaatioiden mukaan ilmaston lämpeneminen on yksi suurimmista ihmisen omasta toiminnasta aiheutuneista maailmanlaajuisista kriiseistä, joka vaikuttaa ihmisten elämään niin kaukomaissa kuin meillä täällä Suomessakin.

Miten ilmastonmuutokset vaikuttavat meihin?

Ilmakehässä olevat kaasut mahdollistavat sen, että auringon säteet pääsevät läpi maapallolle, estäen samalla lämmön karkaamista takaisin avaruuteen. Ilman tätä ilmiötä elämä maapallolla ei olisi mahdollista eikä koko ihmiskuntaa olisi olemassa. Ihmisen oma toiminta, kuten tuottamamme kasvihuonekaasut kuitenkin aiheuttavat sen, että ilmakehän kaasut lisääntyvät jatkuvasti, aiheuttaen ilmaston lämpenemistä. Suurin osa näistä kasvihuonekaasuista on peräisin fossiilisista polttoaineista, kuten kivihiilestä ja öljystä. Suurimmat kasvihuonekaasujen aiheuttajat syntyvät ihmisen jokapäiväisestä toiminnasta, kuten asumisesta, liikkumisesta ja ruoan viljelystä.

Vastuullisuus ja ympäristöystävällisyys viihdekeskuksissa

Ilmaston tuhoisat seuraukset ja ilmaston lämpenemisen jatkuva kiihtyminen ovat saaneet aikaan sen, että sekä yksityiset kotitaloudet että suuret kaupalliset yritykset ovat ottaneet askelia kestävään kehitykseen ja ympäristöystävällisyyteen. Jokainen meistä voi antaa oman panoksensa tekemällä pieniä ja helppoja arkielämän muutoksia, jotka auttavat hillitsemään ilmastonmuutoksia. Esimerkiksi suosimalla kasvispainotteista ruokavaliota, tuulivoimaa ja julkisia liikennevälineitä autat vähentämään päästöjä ja luonnonvarojen tuhlaamista.

Monet yritykset ovat myös havainneet, että niin kutsuttu vihreä liiketoiminta voi olla myös taloudellisesti kannattavaa. Esimerkiksi nykyaikaiset hotellit kasvattavat yhä useammin kilpailuetuaan juuri mainostamalla itseään “vihreänä” hotellina, vetäen puoleensa yhä kasvavissa määrin ympäristötietoisia asiakkaita. Tuoreen tutkimuksen mukaan peräti 65% moderneista matkaajista arvostaa ympäristöystävällisyyttä majoituspaikkaa valitessaan, mikä on erinomainen kehityssuunta, sillä hotellit ovat yksi suurimmista nykypäivän saastuttajista, tuottamalla huimia määriä jätettä ja kuluttamalla paljon energiaa. Vihreillä hotelleilla on täten todella hyvä markkinaetu mitä tulee ympäristötietoisiin asiakkaisiin. Yhdysvalloissa myös monet suuret kasinokeskukset ovat havainneet kestävän kehityksen periaatteen tuomat edut ja esimerkiksi yhdysvaltalainen Odawa Casino Resort valittiin peräti vuonna 2016 vuoden vihreimmäksi yritykseksi. Tämä jättimäinen kivijalkakasino on sitoutunut kierrättämään kaiken mahdollisen, eikä se jätä jälkeensä muovia, paperia, lasia eikä alumiinijätettä. Myös kasinon työntekijät on koulutettu minimoimaan ruokahävikkiä, joten kyseessä on siis todella ympäristöystävällinen viihdekeskus. Toki, jos Suomesta matkustaa pelkästään tämän kasinon perässä, on tuloksena melko massiivinen hiilijalanjälki, jota ympäristöystävällisen kasinon vihreyskään ei riitä kompensoimaan. Siksipä voi olla kannattavaa valita kasinopelaamiseen joku netin lukuisista pelisivustoista ja nauttia kasinoannos virtuaalisesti.

Maapallon ilmaston tulevaisuus

Ilmastonmuutos näkyy lämpötilan, tuulisuuden ja sateisuuden muutoksina ja vedenpinnan nousuna. Mikäli ihminen ei kykene huomattavasti rajoittamaan kasvihuonekaasupäästöjä, on olemassa suuri riski siitä, että suuret luonnonkatastrofit tulevat yleistymään. Se, kuinka paljon maapallo lämpenee riippuu pitkälti siitä, kuinka paljon näitä päästöjä kykenemme leikkaamaan. Nykypäivän ilmastomallilaskelmat osoittavat, että maapallon keskilämpötila tulee mitä ilmeisemmin nousemaan jatkossakin, sillä ilmaston lämpötilan kohoamista on mahdotonta pysäyttää nopeasti, vaikka välittömiä askelia sen eteen otettaisiinkin. Tutkijat arvelevat, että myös trooppiset myrskyt tulevat voimistumaan entisestään ja trooppisten merien lämpötila tulee mitä ilmeisemmin kohoamaan nykyisestä.

Ilmaston lämpenemisestä kaikkein eniten kärsivät maapallon jäätiköt, jotka tulevat sulamaan yhä nopeutuvaan tahtiin, aiheuttaen valtamerien pinnan nousua ja muutoksia meren virtauksiin. Suurin osa vuoristojäätiköistä ovat jo alkaneet sulaa, mutta lopullinen sulaminen vie arvioiden mukaan satoja, ellei jopa tuhansia vuosia. Huolestuttavinta on se, että vaikka kasvihuonekaasujen määrä ilmakehässä saataisiin pysäytettyä, tulisivat ilmaston lämpeneminen ja merenpinnan kohoaminen jatkumaan vielä vähintään satoja vuosia. Ihmisen tuottaman ylimääräisen hiilidioksidin poistuminen ilmakehästä on erittäin hidasta ja tähänastisten päästöjen uskotaan vaikuttavan ilmastoomme vielä tuhansien vuosien ajan. Pahimmassa mahdollisessa tapauksessa kasvihuonekaasujen määrä ilmakehässä jatkaa kasvuaan vielä usean vuosisadan ajan, lisäten huomattavasti erilaisten ilmastonmuutoksien riskiä. Seuraukset ihmiselle ja luonnolle tulisivat olemaan todella tuhoisat.